อนุทิน #90551

SHORT NOTE #72

นำเสนอ ... บันทึกฝึกสอนที่เป็น "ตัวอย่างที่ดี" ได้

ใครเขียนบันทึกสั้นมาก น้อยมาก เนื้อหาสาระเกี่ยวกับประสบการณ์ฝึกสอนไม่มีเลย ลองเข้าไปอ่านดูนะครับ เพื่อจะได้แนวการเขียนก่อนถูกนิเทศ ;)

เขียน:

ความเห็น (0)