อนุทิน 90530 - ประคอง

ประคอง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นสาขาที่น่าเรียนรู้ และน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนเพราะเกิดจากการร่วมคิด ร่วมทำ จากเจ้าของสิทธิทางวัฒนาธรรมโดยตรง

เขียน 18 Jun 2011 @ 09:14 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:41, ()


ความเห็น (0)