อนุทิน #90530

สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นสาขาที่น่าเรียนรู้ และน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนเพราะเกิดจากการร่วมคิด ร่วมทำ จากเจ้าของสิทธิทางวัฒนาธรรมโดยตรง

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)