อนุทิน 90530 - ประคอง

  ติดต่อ

สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นสาขาที่น่าเรียนรู้ และน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนเพราะเกิดจากการร่วมคิด ร่วมทำ จากเจ้าของสิทธิทางวัฒนาธรรมโดยตรง

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)