อนุทิน 90521 - นักศึกษาป.เอก นางพิชชาภรณ์ ปะตังถาโต

สังคมในบ้านเม่นใหญ่ในปัจจุบัน คนในชุมชนมีรายได้ต่ำ รายได้หลักมาจากการทำอาชีพเกษตร เมื่อหมดฤดูทำนา ชาวบ้านเม่นใหญ่ที่เป็นวัยทำงาน(พ่อ แม่) ก็จะไปทำงานที่อื่น ปล่อยให้ลูกต้องเป็นภาระของผู้เฒ่า ผู้แก่ ถึงแม้วิถีชีวิตของคนในชุมชนยังมีการดำเนินชีวิตแบบชาวชนบท ยังมากมายด้วยภูมิปัญญาของคนในชุมชน โดยเฉพาะด้านการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ โดยเฉพาะคราม ถึงแม้จะหลงเหลือน้อยลง แต่ยังมีองค์ความรู้ของภูมิปัญญาที่พร้อมที่จะสืบสานให้ชุมชนเกิดสิ่งดี ๆ ถ้านำส่วนที่เป็นปัญหา คือรายได้ต่ำ และนำส่วนดี คือภูมิปัญญาที่มี มาพัฒนาให้เกิดสิ่งที่ดีๆในชุมชน จึงเกิดประเด็นการวิจัยที่ว่าจะนำภูมิปัญญาในเรื่องการย้อมครามมาพัฒนาให้เกิดรายได้ในชุมชนบ้านเม่นใหญ่ได้อย่างไร 

 

เขียน 17 Jun 2011 @ 21:38 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:43, ()


ความเห็น (0)