อนุทิน #90510

  ติดต่อ

SHORT NOTE #70

ทบทวนการเขียนบันทึกฝึกสอน

สิ้นสุดสัปดาห์ที่สามของการฝึกสอนแล้ว

นักศึกษา ป.บัณฑิต ทุน สควค. จะต้องมี "บันทึกการฝึกสอน"

อย่างน้อย ๑๓ บันทึก (รวมบันทึกปฐมนิเทศด้วย)

มีอีกหลายคนที่ยังเขียนไม่ครบ หรือ ยังแทบไม่ได้เขียนเลย

แถมรูปแบบผิด ๆ ถูก ๆ ไม่เป็นตามที่ตกลงกันไว้

เร่งเขียน + ปรับปรุง + แก้ไข อย่างเร่งด่วนด้วยนะครับ ;)

หากดองไว้นาน มันจะลืมหายไปหมด คุณค่าของการฝึกเป็นครูจะลดลงไป

  เขียน:  

ความเห็น (0)