อนุทิน 90502 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

การอยู่ในสังคมเราแต่ละคนอาจจะสวม "หัวโขน" หลายใบ

การให้ จึงต้องพิจารณาเรื่อง "หัวโขน" ของตน ตามกาล ตามเวลาให้ดี การให้จึงจำเป็นต้องพิจารณาตาม "หน้าที่" ของตนตามบทบาทที่ "รับผิดชอบ"

เป็นพ่อก็เป็นพ่อผู้ให้ เป็นแม่ก็เป็นแม่ผู้ให้ เป็นพี่ก็เป็นพี่ผู้ให้ เป็นน้องก็เป็นน้องผู้ให้ เป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ให้ เป็นผู้น้อยก็เป็นผู้ให้ เป็นข้าราชการ ทำงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือเป็นคนธรรมดาเดินถนนก็ให้ตามบทบาทของตน ณ ขณะนั้น

พิจารณาบทบาทจะรู้ถึงหน้าที่ที่พึงกระทำ ทำหน้าที่ให้ดี ไม่ให้บกพร่องในหน้าที่ ทำหน้าที่อย่างเต็มที่สังคมนี้จะงดงาม...

เขียน 17 Jun 2011 @ 15:23 () แก้ไข 17 Jun 2011 @ 15:58, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ถ้าคนทุกคนในสังคมรู้จักหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีก็จะทำให้สังคมน่าอยู่ แต่ปัจจุบันคนเราถามหา เรียกร้องแต่สิทธิ ว่าจะได้อะไรบ้าง คิดแต่จะรับอย่างเดียว เปลี่ยวิธีคิด ชีวิตสงบสุข