อนุทิน 90499 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

อ่านเจอประกาศที่ส่งมาทางมหาวิทยาลัย เรื่อง เสวนาและอบรมการใช้ Social media เพื่อการเรียนการสอน โดย ม.ราชภัฏ สวนสุนันทา (มีอาจารย์หลายท่านใช้อยู่ที่ GotoKnow และ Learners.in.th แต่ไม่รู้ว่ามาเป็นวิทยากรในครั้งนี้หรือไม่)

เขียน 17 Jun 2011 @ 14:54 ()


ความเห็น (0)