อนุทิน 90499 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

อ่านเจอประกาศที่ส่งมาทางมหาวิทยาลัย เรื่อง เสวนาและอบรมการใช้ Social media เพื่อการเรียนการสอน โดย ม.ราชภัฏ สวนสุนันทา (มีอาจารย์หลายท่านใช้อยู่ที่ GotoKnow และ Learners.in.th แต่ไม่รู้ว่ามาเป็นวิทยากรในครั้งนี้หรือไม่)
  เขียน:  

ความเห็น (0)