อนุทิน 90496 - คนดี ห.จ.ว.

เรียน ท่านดร.ชัดเจน ไทยแท้ที่เคารพ ที่แล็บคณิตศาสตร์ของโรงเรียนผมจะมีการประเมินโรงเรียนในฝันจึงขอคำแนะนำจากท่าน ดร. ว่ากิจกรรมดังต่อไปนี้ดีและเหมาะสมที่จะผ่านการประเมินหรือไม่

  1. สิ่งสร้างสรรค์จากโปรแกรม GSP
  2. โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องการปลูกถั่วโดยใช้โปรแกรม GSP เข้ามาหาค่าความสูง
  3. การพับกระดาษ
  4. เกมคณิตศาสตร์
เขียน 17 Jun 2011 @ 14:14 ()


ความเห็น (0)