อนุทิน 90496 - คนดี ห.จ.ว.

คนดี ห.จ.ว.
เรียน ท่านดร.ชัดเจน ไทยแท้ที่เคารพ ที่แล็บคณิตศาสตร์ของโรงเรียนผมจะมีการประเมินโรงเรียนในฝันจึงขอคำแนะนำจากท่าน ดร. ว่ากิจกรรมดังต่อไปนี้ดีและเหมาะสมที่จะผ่านการประเมินหรือไม่ 1. สิ่งสร้างสรรค์จากโปรแกรม GSP 2. โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องการปลูกถั่วโดยใช้โปรแกรม GSP เข้ามาหาค่าความสูง 3. การพับกระดาษ 4. เกมคณิตศาสตร์
เขียน 17 Jun 2011 @ 14:14 ()


ความเห็น (0)