อนุทิน 90488 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

เทอมนี้ ลงทุนจัดหาเทคโนโลยีด้าน KM (ZingThing 3.0) มาใช้เรียนใช้สอนกับนิสิต ใช้เงินไปพอสมควร แต่ดูแล้วประโยชน์ที่เกิดกับนิสิตได้มากทีเดียว โดยเฉพาะสาขาคอมพิวเตอร์ํธุรกิจ อยากพัฒนานิสิตด้วยสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว วางโครงงาน KM ไว้กับการสร้างองค์ความรู้ การสร้างทีม การทำงานเป็นทีม คือสิ่งที่นิสิตยังขาดอยู่ จะเริ่ม implement 2 สัปดาห์ข้างหน้า ช่วงนี้กำลังเรียนรู้เครื่องมือที่ว่านี้อยู่ ใจจริงอยากถ่ายทอดให้กับนิสิตให้เป็น master ด้าน KM ด้วยซ้ำไป หวังว่าความพยายามนี้ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้

เขียน 17 Jun 2011 @ 11:45 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:40, ()


ความเห็น (0)