อนุทิน 90480 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

"น้ำใจ" เป็นสิ่งที่สามารถหาได้จากจิตใจที่งดงาม

สร้างจิตของเราด้วยการ คิดดี พูดดี ทำดี เราก็จะมีน้ำใจให้กับทุก ๆ คนในสังคม

สังคมใดที่เต็มเปี่ยมด้วยน้ำใจ ใครต่อใครที่อยู่ในสังคมก็จะมี "ความสุข"

น้ำใจ จึงเป็นสายธารเชื่อมต่อจิตใจของสมาชิกในสังคมให้คบกันได้อย่าง "ยั่งยืน"

หากแต่ละคนที่เข้าต่างช่วยกันเติมแม่น้ำสายน้ำใจนี้ ทุก ๆ วินาทีระดับน้ำย่อมเพิ่มสูงขึ้น

ถึงจะมีใครเข้ามาตัก มาตวงไปใช้บ้าง ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เสริม เพิ่ม เติม ให้มากขึ้นไปอีก

คนมีน้ำใจย่อมไม่หวงสิ่งที่เคยได้ให้ไปแล้ว

ยิ่งให้ ยิ่งมีความสุข

สุขจากการให้เป็นสุขที่ทำให้จิตใจนั้น "งดงาม..."

เขียน 17 Jun 2011 @ 08:17 () แก้ไข 17 Jun 2011 @ 08:32, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

จะมีน้ำอะไร..ยิ่งให้-ยิ่งเพิ่มได้เท่าน้ำใจ....ไม่มีอีกแล้ว