อนุทิน 90457 - กุลา ฮาเฮ

การศึกษาอิสระ "การจัดการความรู้ชุมชน"กรณีศึกษา........เพื่อการ อยู่ดี กินดี มีเงินออมให้พึ่งพา มีแหล่งพัฒนาอาชีพและการเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกันภัยจากภายนอก 

http://www.youtube.com/watch?v=_BqL0964lIY

http://www.youtube.com/watch?v=Sjh8okes3RE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=sZWLvw8RSJ0

http://www.youtube.com/watch?v=5Xwz9DiG6Og&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=6NuZT3wG4bI

http://www.youtube.com/watch?v=jP6VSWxSc2k&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=xcn3yPM3b2o&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=YzsIufiPzw8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Xjk9cy6Gx90&feature=related

เขียน 16 Jun 2011 @ 13:46 () แก้ไข 16 Jun 2011 @ 15:12, ()


ความเห็น (0)