อนุทิน 90453 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • วันที่ ๑๑ - ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๕๔  อบรมครูไทยรักษ์แผ่นดิน รุ่นที่ ๓
    ประทับใจวิทยากร ทุกท่าน  พ.อ.หลักแก้ว  อัมโรสถ  คุณเบญจพร
    ศิลปินแ่ห่งชาติ ชินกร  ไกรลาศ  มีลีลาการนำเสนอทั้งพูดทั้งร้องเพลง
    ด้วยหน้าตาที่เบิกบานเปี่ยมสุข  คนฟังพลอยสุขไปด้วย...
  • หากคนเราคิดพูดทำสิ่งที่ดี ๆ และได้ทำงานในสิ่งที่ตนรักนับว่าเป็นยาวิเศษ
    ที่ชุบชูใจทั้งตนเองและผู้ือื่นให้อยู่ยืนนานถือเป็นคุณค่าของชีวิต
เขียน 16 Jun 2011 @ 12:56 ()


ความเห็น (0)