• เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ

อนุทิน #90453

 • วันที่ ๑๑ - ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๕๔  อบรมครูไทยรักษ์แผ่นดิน รุ่นที่ ๓
  ประทับใจวิทยากร ทุกท่าน  พ.อ.หลักแก้ว  อัมโรสถ  คุณเบญจพร
  ศิลปินแ่ห่งชาติ ชินกร  ไกรลาศ  มีลีลาการนำเสนอทั้งพูดทั้งร้องเพลง
  ด้วยหน้าตาที่เบิกบานเปี่ยมสุข  คนฟังพลอยสุขไปด้วย...
 • หากคนเราคิดพูดทำสิ่งที่ดี ๆ และได้ทำงานในสิ่งที่ตนรักนับว่าเป็นยาวิเศษ
  ที่ชุบชูใจทั้งตนเองและผู้ือื่นให้อยู่ยืนนานถือเป็นคุณค่าของชีวิต
  เขียน:  

ความเห็น (0)