อนุทิน 90444 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๒๒.เรื่องราวของเฌวาช่วยเขียนรูปอาจารย์หมอเกษม

ลูกศิษย์,อดีตเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาของศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ที่คณะแพทย์ ม.เชียงใหม่ ทำหนังสือและรวบรวมข้อมูลชีวิต การงาน และผลงานวิชาการของท่าน เพื่อจัดไว้ให้เป็นแหล่งศึกษาต่อไปในอนาคต,ส่วนหนึ่งได้ทำเป็นชุดนิทรรศการเล่าด้วยภาพวาดและการบรรยายภาพ ให้ผมเขียนรูปถ่ายทอดเรื่องราวทุกมิติเป็นภาพลายเส้น ๕ รูป เรื่องราวของอาจารย์หมอเกษมเข้มข้นและน่าสนใจมาก การเขียนรูปถ่ายทอดข้อมูลอย่างนี้ปรกติจะต้องมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านให้มาก แต่งานนี้เป็นการบุกเบิกริเริ่มของคณะทำงาน อีกทั้งผมต้องทำไปพร้อมกับกำลังเขียนงานหลายชิ้นอยู่ จึงไม่มีโอกาสศึกษารายละเอียดมากนัก ได้ร่วมนั่งสนทนากับท่าน ๑ ครั้งและได้อ่านหนังสือที่ลูกศิษย์ของท่านเขียนให้ ๑ เล่ม ช่วยสร้างโครงเรื่องแต่ไม่พอที่จะให้รายละเอียดคิดเป็นภาพ มีภาพหนึ่งจะถ่ายทอดเรื่องราวท่านและคุณหณิงรัชนีวรรณภรรยาของท่าน ที่พากันไปทำงานช่วยชาวเขา จึงนั่งไปก็นึกถึงเรื่องราวของเฌวาลูกของหนานเกียรติบนดอยมูเซอ เสร็จแล้วเจ้าของงานต่างพอใจ

เขียน 16 Jun 2011 @ 09:48 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:41, ()


ความเห็น (0)