อนุทิน 90430 - โสภณ เปียสนิท

ได้รับแจ้งงานด่วนคือ ทำสื่อสอนทางไกลสองตอนรวด ทำรายงานการเดินทางไปราชการต่างจังหวัด การทำแผนการสอนวิชาการอ่านหนังสือพิมพ์ เตรียมการสอนวิชา english for career1 แหมดูมันสนุกดีเหลือเกิน

เขียน 15 Jun 2011 @ 21:03 ()


ความเห็น (0)