อนุทิน 90409 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

สอน HCI ปีนี้เร่ิมต้นด้วย Social media ปรากฎว่านักศึกษารู้จัก Facebook แต่ไม่ค่อยรู้จัก Twitter ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดโลกของสื่อภาคประชาชนขึ้นมาอย่างแท้จริง
  เขียน:  

ความเห็น (0)