อนุทิน 90409 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

สอน HCI ปีนี้เร่ิมต้นด้วย Social media ปรากฎว่านักศึกษารู้จัก Facebook แต่ไม่ค่อยรู้จัก Twitter ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดโลกของสื่อภาคประชาชนขึ้นมาอย่างแท้จริง

เขียน 15 Jun 2011 @ 14:39 ()


ความเห็น (0)