อนุทิน 90319 - bop

bop
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้สารพัดช่างนครหลวงได้นำนักศึกษาฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้นการตัดผมจำนวน 20 คนมาตัดผมให้กับนักเรียนชายของโรงเรียนวัดสำโรง ฯ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 80 คน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึง13.00 น.โดยไม่คิดค่าบริการทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้อำนวยการ สารพัดช่างนครหลวงไว้ ณ ที่นี้ ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ไม่เอาใจใส่ต่อสุขภาพของลูกหลานตนเอง ปล่อยให้ผมยาวไม่เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ควรจะผนวกค่าตัดผมไว้ในงบประมาณด้วยจะเป็นการดีอย่างยิ่ง ไหนๆก็เรียนฟรี เพราะผู้ปกครองเกิดความเคยชินซะแล้ว ไม่สนใจกับลูกหลานตนเอง เสื้อไม่ปักอักษรย่อโรงเรียนก็ต้องบริการจัดหาช่างมาปักเสื้อให้ ผมยาวโรงเรียนก็หาช่างมาตัดผม รัฐบาลต่อไปคงจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณให้ในการนี้ด้วยกระมัง

เขียน 13 Jun 2011 @ 13:59 ()


ความเห็น (0)