อนุทิน 90290 - Ongkuleemarn

  ติดต่อ

SHORT NOTE # 67

ประกาศผลสอบกลางภาค สำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิต ทุน สควค. (ชุดที่สอง)

ครูได้นำผลสอบกลางภาคขึ้นเว็บไซต์อาจารย์ประจำวิชาแล้ว

นักศึกษาสามารถตรวจสอบความภาคภูมิใจได้ที่เว็บไซต์ฯ ได้เลยครับ

ประกาศ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๙.๕๖ น.

  เขียน:  

ความเห็น (0)