อนุทิน 90253 - นางสาว วิภาดา ทองเกลี้ยง

1.การเรียนรูัการใช้computer การทำนวัตกรรมการเรียนการสอนนำไปใช้ในโรงเรียนที่สอนหรือจัดทำ บล็อกเพื่อนำไปใช้ในข้อมูลเพื่อพัฒนาตนเองนำไปสู่การทำผลงานต่อไปใช้การ

2. สิ่งที่ได้เรียนรู้และแบ่งบันกันเพื่อนได้อย่างไรการช่วย                                                                           

เขียน 12 Jun 2011 @ 10:57 ()


ความเห็น (0)