อนุทิน 90248 - ฉลวย

  ติดต่อ

เกิดการเรียนรู้ เรื่องอะไรบ้าง

        เรียนรู้เรื่องการสร้างและการติดต่อสื่อสารทาง Facebook  , Mail,                 การสร้างบล็อค   

         ประโยชน์ สามารถนำไปพัฒนาตนเองเรื่องเทคโนโลยี  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ตนเองเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียน 

        และแบ่งปันความรู้กันระหว่างเพื่อนในห้องเรียน

  เขียน:  

ความเห็น (0)