อนุทิน 90248 - ฉลวย

ฉลวย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เกิดการเรียนรู้ เรื่องอะไรบ้าง

        เรียนรู้เรื่องการสร้างและการติดต่อสื่อสารทาง Facebook  , Mail,                 การสร้างบล็อค   

         ประโยชน์ สามารถนำไปพัฒนาตนเองเรื่องเทคโนโลยี  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ตนเองเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียน 

        และแบ่งปันความรู้กันระหว่างเพื่อนในห้องเรียน

เขียน 12 Jun 2011 @ 10:57 ()


ความเห็น (0)