อนุทิน 90238 - ศรินทร์ทิพย์

1.วันนีี้้ฉันเรียนรู้  กาสมัครอีเมลล์การสมัครเฟทบุ๊ค

2.  สิ่งที่สามารถแบ่งปันกันได้คือความรู้ที่มีมาเดิมหรือสิ่งทีเรารู้กว่าคนอื่น

เขียน 12 Jun 2011 @ 10:55 ()


ความเห็น (0)