อนุทิน #90238

1.วันนีี้้ฉันเรียนรู้  กาสมัครอีเมลล์การสมัครเฟทบุ๊ค

2.  สิ่งที่สามารถแบ่งปันกันได้คือความรู้ที่มีมาเดิมหรือสิ่งทีเรารู้กว่าคนอื่น

เขียน:

ความเห็น (0)