อนุทิน 90237 - นางสาว ตวงพร ดำฤทธิ์

เกิดการเรียนรู้อะไรบ้าง ?

ได้เรียนรู้วิธีการการสร้างบล๊อก การทำบล๊อก ของgotoknow ซึ่งไม่เคยทราบมาก่อน และได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งมีหลายช่องทางให้สืบค้น และแลกเปลี่ยนกันและกัน และได้เรียนรู้การสร้าสัมพันธภาพ การรู้จักเพื่อนใหม่ๆ

มีอะไรบ้างที่น่าแบ่งปันกันได้ ?

ได้แบ่งปันประสบการณ์ของการทำงานในชั้นเรียน ที่เราอาจจะรู้ให้กับเพื่อนในชั้นเรียนที่ไม่รู้ และที่เราไม่รู้และขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ ในชั้นเรียน เช่นการสร้างบล๊อก เป็นต้น

เขียน 12 Jun 2011 @ 10:55 ()


ความเห็น (0)