อนุทิน 90206 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๖๗๖ |

นั่งอ่านปกหลังของหนังสือ "มหัศจรรย์แห่งการเขียน" ของคุณหมอวิธาน ฐานะวุฑฒ์

"... อย่างง่ายที่สุดสำหรับการเขียน ที่ผมอยากจะแนะนำ ก็คือ เขียนสิ่งที่กำลังคิด กำลังรู้สึก กำลังเกิดขึ้นจริง ๆ อยู่กับท่าน ณ เวลานั้น ๆ เพราะเมื่อได้เห็นและได้รู้สึก เราก็จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจริง ๆ ได้ง่ายมากขึ้น ไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไร ..."

เขียน 11 Jun 2011 @ 22:14 () แก้ไข 11 Jun 2011 @ 22:21, ()


ความเห็น (0)