อนุทิน 90202 - พระมหา พระมหานิรันดร์ นิรันดร์ เนาวนิต

ท่านพระอาจารย์ผมก็สมัครเรียบร้อยแล้วนะ แต่ไม่เห็นหน้าตาของอาจารย์ศักดิ์พงศืเลยหวะท่านไปซ่อนอยู่ส่วนไหนของโลก หรือท่านใช้ชื่อว่าอย่างไร

เขียน 11 Jun 2011 @ 21:36 () แก้ไข 11 Jun 2011 @ 21:43, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มาช่วยตามหา อยู่ไหนน้า อาจารย์ ดร.ศักดิ์พงษ์