อนุทิน 90201 - Sila Phu-Chaya

  ติดต่อ

  • พรุ่งนี้ (๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔) อบรมการพัฒนาจิต ที่นาธรรม บ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นครั้งที่ ๒
  • ออกแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนแบบใหม่ เน้นการภาวนา ให้ย้อนกลับมาใส่ใจกับความรู้สึกนึกคิดของตนเอง และการทำกิจกรรมที่ Dialogue ก่อนการลงมือปฏิบัติร่วมกัน
  • การจัดเตรียมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อนำไปปรับใช้กับการจัดอบรมให้กับผู้บริหาร ICT ของผู้จัด NSTDA Academy ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ที่ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ 
  • หัวใจของการอบรมการพัฒนาด้วยศาสตร์ Enneagram คือ "การน้อมจิตมาใส่ใจกับตัวเอง"
  • ทักษะของวิทยากรคือ "การปฏิบัติกับตัวเองก่อนที่จะสะท้อนให้ผู้อื่นเห็น"
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)