อนุทิน 90158 - ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เชิญนิสิตติดตามข่าวสาวข้อมูล

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  

ที่เว๊ปไซด์    www.mcupl.co.cc

***************************************

 

เชิญนิสิตติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ

ศูนย์บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

ที่เว๊ปไซด์    http://www.gotoknow.org/activities/users/gc-bbcmcupl

เขียน 11 Jun 2011 @ 09:21 ()


ความเห็น (0)