อนุทิน #90143

  ติดต่อ

แม่สาคร;

ภาระกิจการสงเคราะห์...หญิงสาวผู้ผ่านทุกขเวทนาอย่างมาก เพื่อมาสู่ดินแดนแห่งอภัยทานนี้ ได้ผ่านพ้นไปอีกวัน ... แม้มองไม่เห็นในรูปธรรมแต่ก็สัมผัสได้ด้วยนามอันละเอียดว่านี่คือ อีกบทหนึ่งของชีวิตที่เรียนรู้อย่างงดงาม

แด่ภารกิจงานซ่อม...

  เขียน:  

ความเห็น (0)