อนุทิน 90141 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การเรียนรู้ R2R ที่ลืออำนาจ เริ่มจากที่ให้ทุกคนได้พูดคุยเรื่องงาน R2R ของตนเอง เป็นการเรียนรู้แบบย้อนมองงานตนเองด้วยความใคร่ครวญ เน้นวิธีคิดวิธีมองงานตัวเองอย่างเป็นระบบ ข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าพบคือนักพัฒนางานได้รับกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้นผ่านการเรียนรู้ R2R

นี่แหละคือกระบวนการเรียนรู้ผ่านวิถีแห่งโยนิโสมนสิการ

...

๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔

เขียน 10 Jun 2011 @ 22:07 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:39, ()


ความเห็น (0)