อนุทิน #90121

เพิ่งเลิกจากการเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัด จัดโดย สพม. เขต 34 ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000

เขียน:

ความเห็น (0)