อนุทิน 90069 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๖๗๒ |

เข้าสอนห้องสุดท้ายประจำสัปดาห์

เช็คฐานข้อมูล พบว่า ยังไม่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเลย

แต่มารอที่ห้องเรียนตามหน้าที่และความรับผิดชอบก่อน

ภาคเรียนนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการ มีปัญหาในการจัดเด็กเรียนมาก

อาจจะเป็นช่วงรอยต่อของหลักสูตรตามกรอบ TQF ที่ทำกันทั้งมหาวิทยาลัย

บางวิชาของผมดันเปิดหมู่เดียว ทั้ง ๆ ที่ปกติอย่างน้อย 2 หมู่

เด็กก็แห่มาเรียนตอนนี้ 61 คนแล้ว แถมระยะเวลาในการ Add-Drop ก็ยาวไปจนถึง 19 มิถุนายน 2554 นี้ ซึ่งนานเกินไป ทำให้กระบวนการเรียนการสอนมันวางแผนยากขึ้น

เขียน 10 Jun 2011 @ 15:24 ()


ความเห็น (0)