อนุทิน 90040 - Ongkuleemarn

  ติดต่อ

SHORT NOTE # 60

รู้จักพูดคำว่า "ขอบคุณให้มาก ๆ"

ขอบคุณ พ่อแม่ ที่ทำให้ฉันได้เกิดมาเป็นมนุษย์

ขอบคุณ หมอ ที่ทำให้ฉํนมีร่างกายสมบูรณ์

ขอบคุณ ครู ที่ทำให้ฉันมีปัญญาอย่างกว้างขวาง

ขอบคุณ เพื่อน ๆ ที่ยอมรับในตัวฉัน

ขอบคุณ ทุกคน ที่จะรักกันตลอดไป

ขอบคุณ...ขอบคุณ...ขอบคุณ....

                                            วัน.ณ โกสัมพี

  เขียน:  

ความเห็น (0)