อนุทิน 89994 - สำเริง ไตรติลานันท์

เนื่องจากกำลังจะเลือกตั้งกันแล้วในวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค.54 แต่ฟังจากข่าวแล้วไม่ว่าพรรคใดชนะเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลประเทศก็จะยังคงไม่สงบ  ผมมองว่าการเลือกตัวแทนที่ไม่แยกกลุ่มส่งตัวแทนแบบเก่า ทำให้ไม่มีตัวแทนแต่ละกลุ่มเข้าไปต่อสู้ในสภา ต้องต่อสู้นอกสภาเกิดความวุ่นวาย และ การที่มีรัฐบาลหลายพรรคทำให้ไม่สามารถทำงานเป็นเอกภาพได้ เป็นเช่นนี้มาตลอดผมมองว่าควรแก้รัฐธรรมนูญ-ให้กำหนดคุณสมบัติ สส.ต้องเป็นนายกสมาคมที่มีสมาชิกมากระดับประเทศเข้ามาต่อสู้ในสภาเอง ไม่ต้องผ่าน สส.ซึ่งไม่สามารถทำหน้าที่แทนได้ พรรคการเมืองเลิกส่ง สส.มาส่งทีมรัฐบาลเข้ามาดีเบตในสภา ให้นายกสมาคมต่างๆ ที่เป็นตัวแทนแต่ละกลุ่มคนร่วมอภิปรายการดีเบต เมื่อจะเลือกรัฐบาลทีมใดประชาชนใช้สิทธิเองทางไอซีทีที่"ศูนย์เรียนรู้ไอซีทีชุมชน" ไม่ต้องมี กกต.แก้รัฐธรรมนูญเสนอให้เรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยต่างๆร่วมกันไม่ต้องใช้สภาร่างที่อาจไม่เป็นกลาง แล้วให้ประชาชนลงมติรับร่่างรัฐธรรมนูญจึงเลือกตั้ง ผมเสนอแก้รัฐธรรมนูญไว้ที่ https://www.facebook.com/home.php?sk=group_197468403608526&ap=

เขียน 09 Jun 2011 @ 07:52 () แก้ไข 10 Jun 2011 @ 15:57, ()


ความเห็น (0)