อนุทิน 89944 - นาย เอก อาท ด้วง

เรียนภาษาอังกฤพออ่านออกเขียนด้ายอย่างเร็ว

เขียน 08 Jun 2011 @ 02:43 () แก้ไข 08 Jun 2011 @ 04:26, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อย่าลืม เรียนภาษาไทย ให้ อ่านออกเขียนได้ อย่างเร็ว นะครับ