อนุทิน 89927 - Ongkuleemarn

SHORT NOTE # 52

ประกาศให้นักศึกษา ป.บัณฑิต ทุน สควค. ที่มีรายชื่อต่อไปนี้

มาพบ "ครู" ในวันพรุ่งนี้ (วันพุธที่ 8 มิ.ย.54) เวลา 17.00 น. ณ ห้องพักครู

เรื่อง "บทเรียนสำเร็จรูป"

๑. ว่าที่คุณครู เด็กชายเคมี

๒. ว่าที่คุณครู Sithasinee 

๓. ว่าที่คุณครู nongla

๔. ว่าที่คุณครู sununtha

๕. ว่าที่คุณครู k.เมฆขาว

๖. ว่าที่คุณครู Sigma-bomb 

๗. ว่าที่คุณครู สมชาย แผ่อำนาจ

เขียน 07 Jun 2011 @ 17:43 ()


ความเห็น (0)