อนุทิน 89910 - DAUNGRAT

DAUNGRAT
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้กำลังจัดเตรียมโครงการนันทนาการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแนวปรัชญาเครษฐกิจพอเพียง ที่ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฏีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และประสานงานวิทยากรให้เตรียมสถานที่ เพื่อสอนให้เด็กสร้างบ้านดิน การทำเกษตรธรรมชาติ และทำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะ บาย บาย

เขียน 07 Jun 2011 @ 10:54 ()


ความเห็น (0)