อนุทิน #89910

  ติดต่อ

วันนี้กำลังจัดเตรียมโครงการนันทนาการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแนวปรัชญาเครษฐกิจพอเพียง ที่ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฏีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และประสานงานวิทยากรให้เตรียมสถานที่ เพื่อสอนให้เด็กสร้างบ้านดิน การทำเกษตรธรรมชาติ และทำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะ บาย บาย
  เขียน:  

ความเห็น (0)