อนุทิน 89908 - thricco

thricco
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การทำงานในอนาคตของคนไทย

เราจะอาศัยเทคโนโลยีมากขึ้น เราจะมีเวลาส่วนตัวน้อยลงแต่ได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้น เราจะได้ทำงานที่บ้านมากขึ้นแต่ได้ออกจากบ้านไปจ่ายตลาดน้อยลง

การกระจายตัวออกสู่ชนบทของเราจะมีมากขึ้น คนมีความรู้กระจายตัวออกสู่ชุมชนบ้านเกิด พร้อมนำพาเอาเทคโนโลยีและองค์ความรู้กลับมาถ่ายเท พร้อมแลกเปลี่ยนภูิมิปัญญาท้องถิ่น

 

เขียน 07 Jun 2011 @ 09:45 ()


ความเห็น (0)