อนุทิน 89897 - PeeNate

PeeNate
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนหลากหลายอาชีพ หลายระดับ เพราะเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการภายในองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี soft ware เป็นเครื่องมือในการทำงาน

เขียน 07 Jun 2011 @ 00:08 ()


ความเห็น (0)