อนุทิน 89897 - PeeNate

  ติดต่อ

เป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนหลากหลายอาชีพ หลายระดับ เพราะเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการภายในองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี soft ware เป็นเครื่องมือในการทำงาน
  เขียน:  

ความเห็น (0)