อนุทิน 89893 - Ongkuleemarn

SHORT NOTE # 51

เชิญนักศึกษา ป.บัณฑิต (สควค.) รุ่น ๑๔ เข้ามาอ่าน

บันทึก การตั้ง "ชื่อบันทึก" การฝึกสอนของนักศึกษา ป.บัณฑิต (สควค.) รุ่น ๑๔

ใครยังตั้งชื่อไม่ถูกต้องตามรูปแบบนี้ ให้รีบแก้ไขก่อนอาจารย์นิเทศก์จะออกตรวจครับ

เขียน 06 Jun 2011 @ 21:57 ()


ความเห็น (0)