อนุทิน #89893

SHORT NOTE # 51

เชิญนักศึกษา ป.บัณฑิต (สควค.) รุ่น ๑๔ เข้ามาอ่าน

บันทึก การตั้ง "ชื่อบันทึก" การฝึกสอนของนักศึกษา ป.บัณฑิต (สควค.) รุ่น ๑๔

ใครยังตั้งชื่อไม่ถูกต้องตามรูปแบบนี้ ให้รีบแก้ไขก่อนอาจารย์นิเทศก์จะออกตรวจครับ

เขียน:

ความเห็น (0)