อนุทิน 89873 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๖๗๐ |

เข้าสอนวิชาแรก คาบแรก วันแรก ของภาคเรียนที่ 1/2554

ปรากฎว่า ห้องโล่งว่าง ไม่มีใครเข้ามาเรียน รอเกือบ 40 นาทีแล้ว

ตรวจฐานข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนก็ยังเข้าไม่ได้

ประมาณว่า ยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการหรืออย่างไรไม่ทราบ

เพราะเป็น Section สุดท้าย หมายเลข 20

เขียน 06 Jun 2011 @ 15:33 ()


ความเห็น (0)