อนุทิน 89862 - ta

ta
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้มาอบรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมที่ ๑ อบรมสัมมนาเรื่องการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด กทม. จำนวน ๔๓๖ โรงเรียนและศึกษานิเทศก์ ๓๐ ท่าน วิทยากรบรรยายพระราชปฏิภาณ(เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร ท่านบรรยายได้ดีมาก ได้ทั้งความรู้ ความสนุก และแนวทางในการปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมไม่เบื่อเลย

เขียน 06 Jun 2011 @ 11:50 () แก้ไข 06 Jun 2011 @ 11:59, ()


ความเห็น (0)