อนุทิน 89862 - ta

  ติดต่อ

วันนี้มาอบรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมที่ ๑ อบรมสัมมนาเรื่องการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด กทม. จำนวน ๔๓๖ โรงเรียนและศึกษานิเทศก์ ๓๐ ท่าน วิทยากรบรรยายพระราชปฏิภาณ(เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร ท่านบรรยายได้ดีมาก ได้ทั้งความรู้ ความสนุก และแนวทางในการปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมไม่เบื่อเลย

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)