อนุทิน #89862

วันนี้มาอบรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมที่ ๑ อบรมสัมมนาเรื่องการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด กทม. จำนวน ๔๓๖ โรงเรียนและศึกษานิเทศก์ ๓๐ ท่าน วิทยากรบรรยายพระราชปฏิภาณ(เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร ท่านบรรยายได้ดีมาก ได้ทั้งความรู้ ความสนุก และแนวทางในการปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมไม่เบื่อเลย

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)