อนุทิน #89850

  ติดต่อ

  • หลังจากคปสอ.ป่าติ้ว ร่วมใจ มาเป็นแรมเดือนในการ พัฒนางาน เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมิน อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
  • วันนี้จะมีการจัดซ้อมแผนรับสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ 
  • วันที่ 9 มิถุนายน 2554  รอรับการประเมิน
  เขียน:  

ความเห็น (0)