อนุทิน 89843 - trchsun

trchsun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความรู้สึกดีๆ ที่ต้องฝึกจิตให้มีความรัก สงสาร เมตตาเป็นพื้นฐาน การให้ การเสียสละโดยไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนเป็นความรู้สึกถึงคนที่ด้อยโอกาศและมีศักยภาพน้อยกว่าเรา เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ การชี้แนะในสิ่งที่ก่อประโยชน์ต่อชีวิตให้เกิดรายได้มาช่วยเสริมความมั้นคง เอาประสบการณ์ที่มีคุณค่าผ่องถ่ายให้กับผู้คนได้รับรู้และเลือกนำไปใช้ มีปัญหาก็สามารถถามกับมาได้ ผมยินดีตอบทุกข้อ…ข้อมูลเบื้องต้น..ที่ให้รับทราบคือการทำธุระกิจด้านบริการขาย-ซ่อม-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทีใช้ตามบ้าน ออฟฟิต โรงงาน ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ลูกค้า การให้บริการ เครื่องปรับอากาศ ปัญหาต่างๆและการลงทุนธุรกิจด้านนี้

เขียน 05 Jun 2011 @ 22:21 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ทุกสิ่งที่เริ่มต้น...ย่อมต้องมีแรงกายแรงใจมีพลังขับเคลื่อนอย่างไม่มีวันหมด...จนกว่าถึงจุดที่ต้องการด้วยความมุ่งมั้น ตั้งใจ มีความพยายาม และเชื่อมั้นในการตัดสินใจมีข้อมูลที่ชัดเจน มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ มีใจรักที่มั้นคง และมีเวลาให้พิสูจน์...รายละเอียดขั้นตอนจะเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องตามวิชาชีพนั้นๆ ทุกๆคำถาม..ถ้าจริงใจและจริงจัง  ไม่เกี่ยงอายุ  การศึกษา โทรมาได้ ไม่เสียตังค์  ธีระชัยฯ 0816288909