อนุทิน 89819 - ครูณา

ครูณา
ลองทำดู...คุณครูทำได้ กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (DARR)ของโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ 1. Do = ป้อนข้อมูล / ประสบการณ์ 2. Refect = ผู้เรียนสะท้อนความคิด / ให้เหตุผลเพราะเหตุใด 3. Analyze = วิเคราะห์ / สรุป 4. Apply = นำไฟใช้ในชีวิตประจำวัน จากกระบวนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน สนใจศึกษารายละเอียด ที่
เขียน 05 Jun 2011 @ 09:49 ()


ความเห็น (0)