อนุทิน 89806 - wihok

wihok
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

" ครูเป็นศิษย์ตถาคตเจ้า ขจัดความโฉดเขลา เฝ้าคุ้มครองอภิบาล ฝึกฝนอบรมขัดเกลาวิญญาณ และส่งเสริมวิชาการ ทุกดวงมาลย์ให้งามผ่อง"

เขียน 04 Jun 2011 @ 22:04 ()


ความเห็น (0)