อนุทิน #89806

" ครูเป็นศิษย์ตถาคตเจ้า ขจัดความโฉดเขลา เฝ้าคุ้มครองอภิบาล ฝึกฝนอบรมขัดเกลาวิญญาณ และส่งเสริมวิชาการ ทุกดวงมาลย์ให้งามผ่อง"

เขียน:

ความเห็น (0)