อนุทิน 89756 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ไปดูภาพยนตร์เรื่อง X-Men First Class มา นับว่าคุ้มค่ามากครับหลักๆ สิ่งที่ถอดบทเรียนจากการดูเรื่องนี้คือ บทบาทความเป็น "Facilitator" ของ Charles Xavier ที่เป็นทั้งมนุษย์กลายพันธุ์ ดูเเลกลุ่มมนุษย์กลายพันธุ์ด้วยกัน ตลอดจน "การเสริมพลังบนความหลากหลาย" ของกลุ่มคน (ขอบคุณพี่บุ๋ม Kasidit Tongsamui ครับที่ชวนไปดู)

เขียน 03 Jun 2011 @ 22:17 () แก้ไข 03 Jun 2011 @ 22:18, ()


ความเห็น (0)