อนุทิน #8975

อาขยานยุค IT: 100 Terabytes = 1 ปะโกฏิไบต์; 10 ปะโกฏิไบต์ = 1 Petabytes

ท่องไว้ อีก 5-6 ปี คงมี ตั้มไดรฟ์รุ่นปะโกฏิไบต์ออกมาขายแล้ว 

เวลาจะไปซื้อ ก็บอกเสียงดังฟังถนัด "ซื้อตั้มไดรฟ์รุ่น 2 ปะโกฏิไบต์หนวยนึง"

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)