อนุทิน 89741 - กานต์บางเสาธง

ข้อดีของการเรียนการสอนบนเว็บ

   การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอินเตอร์เน็กในด้านการจัดการศึกษานั้นมีหลายประการ

   1. เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล หรือไม่มีเวลาในการมาเข้าชั้นเรียนได้เรียนในเวลา และสถานที่ๆ ต้องการ ซึ่งอาจเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน หรือสถานศึกษาใกล้เคียงที่ผู้เรียนสามารถเข้าไปใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตได้

   2.เป็นการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันทางการศึกษา

   3.ช่วยส่งเสริมแนวคิดในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากเว็บเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดกว้างให้ผู้ที่ต้องการศึกษา ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสามารถเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา

    4.ช่วงทลายกำแพงของห้องเรียนและเปลี่ยนจากห้องเรียนสี่เหลี่ยมไปสู่โลกกว้าง

    5.เว็บเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการรูปแบบใหม่ ครอบคลุมสารสนเทศทั่ว
โลก

   

เขียน 03 Jun 2011 @ 19:42 ()


ความเห็น (0)