อนุทิน 89732 - ดร. จำนงค์ อภิญดา

ผมชอบติดตามกรณีครูตีเด็กนะครับ อยากทำวิจัยเรื่องนี้ ไม่ทราบมีความเป็นไปได้หรือใม่ครับ

เขียน 03 Jun 2011 @ 18:00 () แก้ไข 04 Nov 2012 @ 21:47, ()


ความเห็น (1)

ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนชื่่อเป็น"การลงโทษนักเรียนโดยชอบด้วยกฎหมาย" โดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแลคือศ.ดร.สมบุรญ์  สิทธิสมบุรณ์, ศ.ดร.สุนีย์ มัลลิกมาณย์, รศ.นเรศ  เกษะปกรณ์ คณะนิติศาสตร์ นิด้า ครับ