อนุทิน 89702 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๖๖๔ |

เมื่อวาน หน.สาขาฯ ขอให้เข้าประชุมแทน

เนื้อความที่ได้ คือ

* TQF สายครูใหม่ สำหรับหลักสูตรที่ยังเสนอไม่ถึง สกอ.

* สำหรับหลักสูตรของเราที่เสนอผ่าน สกอ. แล้ว ให้ใช้เฉพาะนักศึกษา รหัส 53

* หากต้องการรับนักศึกษาใหม่ รหัส 55 ให้ทำหลักสูตรปรับปรุงตามกรอบ TQF ใหม่

* ไม่ต้องปรับหลักสูตรของนักศึกษา รหัส 53 ให้เป็น "เอกคู่" ให้ใช้ "เอกเดี่ยว" ไปก่อน 1 รุ่น

* TQF สายครูใหม่ เป็น "TQF อัปยศ" ที่ทำลายวิชาชีพครูให้พังกันไปข้างหนึ่ง และเป็นหมันในสายวิชาชีพ รอรัฐบาลใหม่อย่างเดียว

เขียน 03 Jun 2011 @ 08:43 ()


ความเห็น (0)