อนุทิน 89701 - ศน.สมเกียรติ

ท้องฟ้าครื้มแต่เช้า สาย ๆ อาจจะมีฝนตก สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ เดินทางออกเยี่ยม นิเทศ ประเมิน สำหรับโรงเรียนที่จะประเมินรอบสาม สพป. ให้คะแนนก่อน ที่ สมศ.จะเข้า วันนี้ เป้าหมายคือโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ

เขียน 03 Jun 2011 @ 08:31 ()


ความเห็น (0)