อนุทิน #89625

สุดท้ายชีวิตของผมมาจากศูนย์...ก็ต้องถอยกลับไปยังศูนย์

แต่ถึงอย่างไง...ผมจะไม่ปล่อยให้ชีวิตผมสูญเปล่า

ถึงเป็นศูนย์...แต่ต้องไม่สูญ

ก่อนจะคืนสู่สามัญ

ขอสังเคราะห์แสงสว่างให้กับตนเองและผู้อื่นบ้างครับ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)