อนุทิน 89622 - Ongkuleemarn

  ติดต่อ

SHORT NOTE # 47

วันนี้เป็นวันฝึกสอน วันที่สาม ของนักศึกษา ป.บัณฑิต ทุน สควค.

ยังขาด "บันทึกการฝึกสอน" ของว่าที่คุณครู k.เมฆขาว เพียงคนเดียวจาก 42 คน

ซึ่งไม่มีบันทึกแม้แต่บันทึกเดียวใน บล็อก "การฝึกสอน"

ว่าที่คุณครูคนใด ฝึกสอนโรงเรียนเดียวกับว่าที่คุณครู k.เมฆขาว 

ฝากคำถามจากครูว่า อาจารย์นิเทศก์จะติดตามการฝึกสอนได้อย่างไร ?

  เขียน:  

ความเห็น (0)